duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4896 ha
Intravilan: 454 ha
Extravilan: 4442 ha
Populatie: 3357
Gospodarii: 1156
Nr. locuinte: 1420
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5


Numele localitatilor aflate in administratie: Ştefan cel Mare, Mărăşeni, Brăhăşoaia, Cănţălăreşti, Călugăreni, Brînzeşti, Munteneşti
Asezarea geografica: În partea de nord a judeţului Vaslui, la cca. 12 km nord de Municipiul Vaslui
Activitati specifice zonei:
Agricultura
Creşterea animalelor
Prestări servicii (comerţ)
Activitati economice principale: Agricultura
Creşterea animalelor
Obiective turistice: - Pădurea Hîrboanca (rezervaţie naturală, patronată de Academia Rămână-creşte Laleaua pestriţă şi Stejarul roşu)
-"Podul de Piatră" din satul Cănţălăreşti
- Biserica din lemn "Sfinţii Voievozi" situată în satul Munteneşti
Evenimente locale: Ziua comunei prilejuită de comemorarea morţii voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, "Praznicul lui Ştefan cel Mare" - se sărbătoreşte anual în prima duminică a lunii iulie
Facilitati oferite investitorilor: Căi de acces asfaltate şi pietruite în toate localităţile comunei
Proiecte de investitii: 1."Alimentare cu apă sat Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare"
2."Modernizare DC 109 15D Brăhăşoaia, comuna Ştefan cel Mare"
3."Asfaltare drum sat Mărăşeni, din DN-15D- punctul Lapa"
4."Programul de împădurire, comuna Ştefan cel Mare"
5."Sistem integrat de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de tratare în satul Mărăşeni"
6. Şcoală cu clasele I-VIII Ştefan cel Mare, consolidare reabilitare şi extindere
7.
Bază sportivă comuna Ştefan cel Mare"
8."Refacere şi modernizare infrastructură rutieră în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui"
9."DC 110, în satul Bizeşti, comuna Ştefan cel Mare"
10."Reţea de canalizare şi staţie de epurare sat Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare"
11."Reprofilări drumuri comunale şi achiziţionare material pietros" comuna Ştefan cel Mare"
12."Extindere sistem de alimentare cu apă, din satul Ştefan cel Mare în satul Cănţălăreşti"
13."Extindere şi consolidare şcoală cu clasele I-VIII Bîrzeşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui"
14."Covor asfaltic drum de interes local Bîrzeşti DC 110-Călugăreni DC 110A"